Butici

Ambientum > Butici

Butici

Stimulacija čula mirisa je bitan marketinški alat velikog potencijala budući da omogućava uspješniju promociju proizvoda, bolje pozicioniranje brenda, te razlikovanje od konkurencije korištenjem ekskluzivnijih mirisa koji kupcima duže ostaju u pamćenju. Dodatno, kolekcija finih mirisa u maloprodaji se koristi i za stimulisanje impulsivne kupovine u prodavnici.

Stvaranje emocionalne veze sa klijentima koji udju na vaša vrata osnažuje lojalnost brendu, te na kraju, povećava prodaju. Ambijentalni mirisi u sklopu podsvjesnog marketinga su trenutno u centru pažnje budući da istraživanja pokazuju direktnu i snažnu vezu između čula mirisa i našeg emocionalnog stanja.

Istraživanja takođe pokazuju da su potpuno angažovani kupci manje osjetljivi na cijene proizvoda. To znači da su kupci spremni da plate više kada iskuse pažljivu uslugu i emocionalno uzbudljiv ambijent što se svakako postiže profesionalnim ambijentalnim mirisima.

Da bi primjena ambijentalnog mirisa proizvela više pozitivnih efekata, potrebno je da postoji harmonija između mirisa, željenog ambijenta to jeste okruženja, kao i proizvoda i profila ciljanih kupaca.

AMBIENTUM vam pomaže da podstaknete duže vrijeme kupovine i povećate lojalnost brendu, pretvarajući kupce u istinske obožavatelje vašeg brenda.

Zainteresovani ste za neku od naših usluga?